Kapitel 1
Adjektiv 1
Adjektiv 2
Adverb
Konjunktioner
Ordbildning: -ig, -ing
Ordföljd: huvudsats och bisats
Partikelverb
Prepositioner
Personliga pronomen
Subjunktioner
Verb
Substantiv: regler för plural
Substantiv: former
 
Kapitel 2
Adjektiv och substantiv: motsatser
Adjektiv och adverb
Pronomen: personliga och reflexiva
Verb: grupp 4
Reflexiva verb
Ordföljd: huvudsats
Ordföljd: bisats
Subjunktioner
Partikelverb
Prepositioner
Substantiv: plural
 
Kapitel 3
Adjektiv: motsatser
Adjektiv + substantiv
Adverb
Konjunktioner
Konjunktioner: 'ju ... desto'
Ordbildning: sammansatta ord
Ordföljd: huvudsats och bisats
Partikelverb
Prepositioner
Personliga pronomen
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verbformer
 
Kapitel 4
Verb: verbform och tempus
Verb: verbgrupper och preteritum
Verb: verbgrupper och supinum
Sambandsord
Ordkunskap: uttryck med djur
Adjektiv
Verb: presens particip
Ordbildning
Ordkunskap: ord och fraser
Partikelverb
Verb: grupp 4
Adjektiv: obestämd eller bestämd form
 
Kapitel 5
Ordföljd: bisats
Ordföljd: indirekt tal
Subjunktioner 1
Subjunktioner 2
Prepositioner: 'hos', 'till', 'på'
Substantiv: bestämd eller obestämd form
Ordkunskap: verb
Partikelverb
Prepositioner
Relativa pronomen
Ordföljd: huvudsats och bisats
Tidsadverb
 
Kapitel 6
Verb: tempus, presens futurum
Substantiv: plural
Ordkunskap
Ordföljd: konditionalis
Ordbildning: substantiv till verb
Adverb: 'hem' eller 'hemma'
Prepositioner
Adjektiv och substantiv
Verb: grupp 4
Sambandsord
Ordkunskap
 
Kapitel 7
Ordkunskap: adjektiv
Adjektiv, pronomen och substantiv: former
Ordbildning
Ordföljd
Ordkunskap: 'känna'
Partikelverb
Verb: perfekt particip
Prepositioner
Ordkunskap: presens particip
Relativa pronomen och adverb
Substantiv: former
Verb: perfekt particip
 
Kapitel 8
Adjektiv
Adjektiv + substantiv
Adverb: tidsuttryck 1
Adverb: tidsuttryck 2
Ordbildning
Ordföljd
Partikelverb
Verb: perfekt particip
Prepositioner
Personliga pronomen: den, det, de, dem
Substantiv
Verb: preteritum perfekt och preteritum futurum
 
Kapitel 9
Ordkunskap: 'tycker', 'tänker' eller 'tror'
Partikelverb
Prepositioner
Adjektiv: komparation
Adjektiv: superlativ bestämd form
Ordbildning: verb till substantiv
Adverb: tidsuttryck
Relativa pronomen och adverb
Verb: perfekt particip
Ordkunskap: adjektiv och adverb
Ordkunskap: verb
Ordföljd: bisats
 
Kapitel 10
Adjektiv
Adjektiv + substantiv
Satsadverb: 'ju'
Ordbildning
Ordföljd
Partikelverb
Prepositioner
Personliga pronomen
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb: passiv form
 
Kapitel 11
Ordföljd: konditionalis
Verb: 'är' eller 'blir' + perfekt particip
Verb: deponens
Verb med -s
Ordkunskap: brott
Pronomen 1
Pronomen 2
Partikelverb
Verb: s-passiv
Verb: 'bli' + perfekt particip
Verb: tempus
 
Kapitel 12
Adjektiv: jämförelser
Adjektiv + substantiv
Satsadverb: 'nog', 'väl, 'ju'
Ordbildning
Ordföljd
Ordkunskap: 'gå'
Prepositioner
Pronomen: personliga possessiva
Substantiv: former
Verb: presens perfekt för framtid
Verb: presens perfekt och preteritum
 
Kapitel 13
Adjektiv
Adjektiv + substantiv
Ordbildning
Ordföljd: utrop
Partikelverb
Prepositioner
Reflexiva possessiva pronomen
Indefinita pronomen; 'någon', 'något', 'några'
Substantiv: former
Verb: grupp 4
 
Kapitel 14
Ordkunskap: olika sätt att 'gå sönder'
Ordföljd: emfatisk omskrivning
Verb: grupp 4, transitiva och intransitiva
Verb: transitiva och intransitiva
Ordkunskap: 'byta', 'förändra', 'växla', 'ändra'
Adjektiv: motsatser
Prepositioner
Substantiv: bestämd och obestämd form
Subjunktioner
Adjektiv och adverb
Verb: perfekt particip
 
Kapitel 15
Ordkunskap: adjektiv
Ordkunskap: uttryck med kroppsdelar
Prepositioner
Partikelverb 1
Partikelverb 2
Ordföljd: indirekt tal
Verb: grupp 4
Adjektiv och substantiv
Emfatisk omskrivning
Demonstrativa pronomen
Verb: tempus
 
Kapitel 16
Adjektiv
Adjektiv + substantiv
Ordbildning
Ordföljd
Prepositioner för känslor
Pronomen: 'hel' och 'all'
Pronomen: reflexiva possessiva
Indefinita pronomen: 'ingen', 'inget', 'inga'
Substantiv
Verb: 'står'/'ställer', 'ligger'/'lägger'
 
Kapitel 17
Adjektiv + substantiv
Ordbildning
Ordföljd
Partikelverb
Prepositioner
Indefinita pronomen: 'någon, 'något', 'några'
Subjunktioner
Substantiv
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb: tempusharmoni
 
Kapitel 18
Ordkunskap: idiomatiska uttryck
Ordkunskap: kontrast, orsak eller förklaring
Partikelverb
Ordkunskap: fraser
Partikelverb
Blandade övningar
Substantiv: former