Kapitel 1
Ordföljd: frågor och påståenden
Konjunktioner: 'och', 'men'
Frågor och svar
Prepositioner
Pronomen: 'hon' eller 'han'?
Verb: presens
Ord
 
Kapitel 2
Adjektiv 1
Ordföljd 1: frågor och svar
Fraser 2
Prepositioner 1
Fraser 3
Adjektiv 2
Ordföljd 2
Fraser 4
Fraser 1: synonymer
Prepositioner 2
Personliga pronomen 1
Personliga pronomen 2
Substantiv: en eller ett?
Verb 1: presens
Verb 2: presens
Konjunktioner: 'men', 'och'
Ord
 
Kapitel 3
Fraser
Frågeord
Klockan
Ord
Ordföljd
Prepositioner
Personliga pronomen
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb: presens
Verb:presens eller imperativ?
Verb:imperativ
 
Kapitel 4
Substantiv: plural och singular
Konjunktioner: 'men', 'eller', 'och'
Substantiv: singular och plural
Ord
Prepositioner
Demonstrativa pronomen: singular
Ordföljd
Personliga pronomen
Verb: presens
 
Kapitel 5
Fraser 1
Fraser 2
Fraser 3
Satsadverb
Adjektiv
Ord
Prepositioner
Substantiv: bestämd eller obestämd form, singular eller plural?
Ordföljd
Substantiv: bestämd form singular
Verb: imperativ och infinitiv
Verb: infinitiv eller presens?
Hjälpverb
 
Kapitel 6
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb 1: preteritum
Specialverb 1: preteritum
Specialverb 2: preteritum
Verb 2: infinitiv eller preteritum?
Adjektiv: fraser
Släktord
Ordföljd
Prepositioner
Possessiva pronomen
Adjektiv: plural
 
Kapitel 7
Fraser: ordföljd
Personliga pronomen: den, det eller de?
Substantiv 1: bestämd form plural
Substantiv 2: alla grupper
Substantiv 3: alla former
Adjektiv: komparation
Konjunktioner: 'men', 'och', 'eller'
Ord: förpackningar
Ord
Fraser
Prepositioner
Demonstrativa pronomen
Verb: presens
Adjektiv eller adverb?
 
Kapitel 8
Vad …!
Ordningstal
Ord
Vädret
Ordföljd
Prepositioner
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb: tempus
Verbgrupperna 1–4: preteritum
Verbgrupperna 1–4: supinum
Verbgrupperna 1–4: presens
Hjälpverb
 
Kapitel 9
Adjektiv
Ord
Tidsprepositioner
Prepositioner: i på
Personliga pronomen: subjekts- och objektsform
Fraser
Verb: 'går' och 'åker'
Fraser
Pronomen: objektsform
Substantiv: alla former
 
Kapitel 10
Ord 1
Ord 2
Substantiv: plural
Adjektiv: motsatser
Ordföljd
Prepositioner
Verb: tema
 
Kapitel 11
Dataord 1
Dataord 2
Adjektiv
Adverb: 'också', 'inte heller'
Ordföljd
Prepositioner
Substantiv efter demonstrativa pronomen
Demonstrativa pronomen
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb
Specialverb: tema
 
Kapitel 12
Fraser: på restaurang
Adjektiv
Adjektiv: länder och kontinenter
Konjunktioner: 'men', 'och', 'eller', 'för', 'så'
Ord
Substantiv
Verbgrupp 1–4: former
Verb
Substantiv: former
 
Kapitel 13
Adverb: position eller destination?
Verb: presens, perfekt eller preteritum?
Verb: tempus
Adjektiv
Adverb: 'nu' eller 'då'?
Konjunktioner: 'för', 'så', 'men'
Fraser
Yrken
Ordföljd
Prepositioner
Substantiv 1: bestämd och obestämd form
Substantiv 2: bestämd och obestämd form
 
Kapitel 14
Subjunktioner
Ordföljd 1: bisats
Ordföljd 2: bisats
Fraser
Prepositioner
Pronomen: ingen, inget, inga
Pronomen: där eller som?
Substantiv: bestämd eller obestämd form?
Verb
Fraser
Pronomen: inte någon, inte något, inte några
Substantiv
 
Kapitel 15
Adjektiv
Ord 1
Ord 2
Verb 3: verbgrupp
Verb 1: tempus och verbform
Verb 2: tempus och verbform
Prepositioner
Possessiva och reflexiva possessiva pronomen
Substantiv: bestämd och obestämd form
Possessiva pronomen och adjektiv
Konjunktioner och subjunktioner
 
Kapitel 16
Substantiv 1: alla former
Substantiv 2: fraser
Verbgrupp 1–4: former
Adjektiv
Ordkunskap
Fraser
Tidsprepositioner
Repetera personliga pronomen: subjekt och objekt
Verb
Verb: presens futurum
 
Kapitel 17
Adjektiv 1: komparativ motsatser
Adjektiv 2: superlativ motsatser
Ordföljd 1
Ordföljd 2
Ordföljd 3
Konjunktioner: 'än' eller 'som'?
Fraser
Prepositioner
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb: sitter, hänger …
Specialverb: tema
 
Kapitel 18
Telefonfraser
Prepositioner
Substantiv: alla former
Substantiv
Verbgrupp 1–3: alla former
Verbgrupp 4: infinitiv
Repetera verb: imperativ
Verb: alla former
Adjektiv
Adjektiv och substantiv: former
Repetera ordföljd i bisats
 
Kapitel 19
Ord
Ordföljd
Prepositioner
Fraser 1: subjunktioner
Fraser 3: subjunktioner
Fraser 4
Fraser 2: må dåligt
Substantiv: bestämd och obestämd form
Verb: infinitiv eller presens?
Kortsvar
 
Kapitel 20
Adjektiv eller adverb?
Prepositioner
Verbgrupp 4: alla former
Fraser
Ord